1 czerwca 2023

Ciekawostki o Maurycym Bornsztajnie – jednym z pierwszych psychoanalityków w historii Polski

Related

Chcieli uczynić świat lepszym: słynni naukowcy z Łodzi

Nauka w różnych okresach miała na celu nie tylko...

Sportowa duma Łodzi: najlepsi trenerzy miasta

Sport od dawna jest niezastąpioną częścią życia łodzian. Aby...

Co warto zobaczyć w Berlinie: przewodnik turystyczny

Berlin to jedno z najpiękniejszych europejskich miast. Stolica Niemiec...

Share

Psychiatria uważana jest za jedną z najbardziej skomplikowanych i najmniej zbadanych dziedzin nauki. Mimo licznych prac i odkryć, psychiatria wciąż ma wiele nierozwiązanych tajemnic i pytań, na które nie ma jeszcze odpowiedzi – pisze ilodz.com.

Historia rozwoju tej nauki w Polsce związana jest z nazwiskiem utalentowanego naukowca z Łodzi, Maurycego Bornsztajna. Człowiek ten uważany jest za jednego z pierwszych psychoanalityków w historii kraju.

Jak wyglądało życie naukowca, co zawdzięczają mu współcześni i inne ciekawostki o Maurycym Bornsztajnie przeczytasz w poniższym artykule.

Edukacja i udział w życiu politycznym kraju

Przyszły naukowiec urodził się w 1874 roku w Warszawie, gdzie spędził dzieciństwo i zdobył wykształcenie. Maurycy Bornsztajn najpierw uczył się w III Gimnazjum męskim, gdzie ukształtowało się jego zainteresowanie medycyną. Jeszcze w gimnazjum chłopiec zwrócił uwagę na nauki ścisłe – interesował się biologią i anatomią. Te pierwsze dziecięce marzenia przekonały Maurycego do wstąpienia na Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Równolegle ze studiami na uniwersytecie Maurycy Bornsztajn był aktywnym działaczem publicznym i politycznym. Należał do grupy narodowców – był członkiem żydowskiego koła polskich narodowców Józefa Kwiatka, swojego rówieśnika, związanego również z działalnością Partii Socjalistycznej. Obaj zostali aresztowani za udział w nielegalnym organizowaniu i publikowaniu manifestu patriotycznego i zawieszeni w studiach, które Maurycy mógł kontynuować dopiero po roku.

Maurycy Bornsztajn po powrocie pomyślnie ukończył studia i uzyskał tytuł doktora medycyny. Jednak mimo niefortunnego incydentu z jego działalnością polityczną i uwięzieniem, naukowiec nie porzucił swoich przekonań i prób zmiany czegoś w kraju. Nadal angażował się w działalność polityczną, co doprowadziło do wielokrotnych prześladowań i rewizji w jego domu.

Na przełomie wieków naukowiec udał się do Niemiec – kraju, w którym dokonał się wówczas największy przełom w badaniach nad ludzką psychiką. To właśnie tutaj Maurycy Bornsztajn postanowił zdobyć nową wiedzę – uczęszczał na wykłady wybitnego neurologa i psychiatry Emanuela Mendla, twórcy klasyfikacji chorób psychicznych Emila Kraepelina.

Mimo ogromnych możliwości zawodowych i badawczych, jakie otwierały się przed nim w Niemczech, postanowił wrócić do Warszawy. Czekało tu na niego mnóstwo pracy – najpierw w laboratorium neurologicznym, potem na oddziale psychiatrycznym Szpitala Prawosławnego w Warszawie i wiele innych.

Działalność naukowa w późniejszych latach i przeprowadzka do Łodzi

W kolejnych latach Maurycy Bornsztajn aktywnie angażował się w pracę naukową, pracując jednocześnie jako nauczyciel – był zapraszany do prowadzenia wykładów z psychiatrii zarówno w państwowych, jak i prywatnych instytucjach edukacyjnych, m.in. w Wolnej Wszechnicy Polskiej, gdzie wygłosił cykl wykładów z psychoanalizy. Brał udział w różnych kongresach i zjazdach naukowych, w tym czasie był już dość znanym naukowcem w różnych częściach kraju i za granicą.

Niewiele wiadomo o tym, jak uczony pracował w trudnych latach wojennych. Wiadomo jedynie, że po zajęciu stolicy został aresztowany i trafił do warszawskiego getta, gdzie skonfiskowano mu wszystkie instrumenty medyczne i książki.

Po wojnie przeniósł się do Łodzi, gdzie został pierwszym profesorem zwyczajnym psychopatologii na nowo powstałym Uniwersytecie Łódzkim. W tym mieście pozostał do końca życia.

Za życia naukowiec wniósł ogromny wkład w rozwój nauki. Był autorem ponad 60 opublikowanych prac i jako pierwszy opisał kilka chorób i zaburzeń psychicznych, które do dziś są wykorzystywane przez naukowców.

.,.,.,.