1 kwietnia 2023

Wolontariat w Łodzi: historia Centrum Wolontariatu „Centerko”

Related

Sportowa duma Łodzi: najlepsi trenerzy miasta

Sport od dawna jest niezastąpioną częścią życia łodzian. Aby...

Co warto zobaczyć w Berlinie: przewodnik turystyczny

Berlin to jedno z najpiękniejszych europejskich miast. Stolica Niemiec...

Legendarny Ary Sternfeld – pionier astronomii z Łodzi

Eksploracja kosmosu ma szczególne znaczenie i odgrywa niezwykle ważną...

Artysta, który bronił polskich synagog: historia Jakuba Mącznika

Na początku XX wieku łódzka społeczność żydowska była bardzo...

Share

Wolontariat jest dobrowolną i użyteczną społecznie działalnością. Może być prowadzona zarówno przez pojedyncze osoby, jak i całe organizacje. W 2008 roku w Łodzi powstało Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”. Założycielem i szefem organizacji wolontariackiej był Mariusz Kołodziejski, arteterapeuta, animator i tancerz. „Pomagając innym, pomagamy sobie” – to motto obrała sobie ekipa łódzkich wolontariuszy – pisze ilodz.com.

Mariusz Kołodziejski – przewodniczący wspólnoty wolontariuszy

M. Kołodziejski został założycielem i kierownikiem Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”. To on stoi na czele największego centrum wolontariatu w województwie łódzkim, powstałego w 2008 roku.

Z wykształcenia M. Kołodziejski jest pedagogiem, a także arteterapeutą, animatorem i tancerzem. Mężczyzna wspominał, że wolontariatem interesował się od dawna – od czasów licealnych. Wtedy właśnie stawiał pierwsze nieśmiałe kroki w tego typu działalności. Wraz z kolegami z klasy organizował specjalne imprezy dla dzieci niepełnosprawnych.

Już na studiach M. Kołodziejski zaczął świadomie i aktywnie uczestniczyć w różnych inicjatywach i wydarzeniach wolontariackich. Początkowo przez pewien czas współpracował ze świetlicą przy Kościele Chrześcijan Baptystów i z Polskim Związkiem Głuchych, w ramach którego organizował dzieciom wypoczynek i pomagał im w nauce.

Jednak przełomowy był dla niego 2005 rok, kiedy M. Kołodziejski wstąpił do Stowarzyszenia „POMOST” i zaczął pomagać ludziom z zaburzeniami psychicznymi.

Tak opowiadał o tym okresie swojego życia:

„Wiele wydarzeń, wymiana doświadczeń, wyjazdy i projekty sprawiły, że poczułem się bardzo blisko tego miejsca i ludzi, którzy je odwiedzali. Szukałem nowych pomysłów, inspiracji, wprowadzałem coraz to nowe rodzaje działań, stale rozwijałem się w obszarze wolontariatu. Przeszedłem prawie wszystkie szkolenia, w tym na koordynatora.”

Kolejnym krokiem M. Kołodziejskiego było zarządzanie wolontariatem. Stworzył zespół 40 wolontariuszy, którzy pracowali z nim i wspierali wszelkie działania mające na celu pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

1 kwietnia 2008 roku M. Kołodziejski wraz z wolontariuszami, którzy również działali w Stowarzyszeniu „POMOST” utworzył Regionalny Ośrodek Wolontariatu „Centerko”.

Oprócz aktywnej działalności społecznej, wolontariatu i udziału w amatorskiej działalności artystycznej, M. Kołodziejski zaczął blogować na temat wolontariatu. Na swoim blogu mężczyzna dzielił się swoją codziennością wolontariusza – radościami, smutkami, sukcesami i wyzwaniami.

Zadania i wartości „Centerko”

Największy ośrodek wolontariatu województwa łódzkiego przyjął hasło: „Pomagając innym, pomagamy sobie”. Wolontariusze ośrodka angażują się w różne sfery życia społecznego. Pomagają szpitalom i hospicjom, placówkom oświatowym, współpracują z organizacjami sportowymi i kulturalnymi Łodzi. Pomagają także osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy z zewnątrz. Wolontariusze “Centerko” wspierają także projekty ekologiczne i udzielają pomocy bezdomnym zwierzętom.

Ponadto „Centerko” stale rekrutuje nowych wolontariuszy, którzy chcą rozwijać swój potencjał osobisty poprzez wolontariat, do pomocy wszystkim potrzebującym. Organizowanych jest wiele szkoleń i konsultacji. Początkujący wolontariusze zawsze otrzymują wsparcie i wskazówki od doświadczonych działaczy społecznych. Do organizacji dołączają ludzie o wielkim sercu, pełni zapału, energii i chęci do dobrej pracy.

“Centerko” zasłynęło również ze ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi wolontariat.

Oprócz M. Kołodziejskiego w organizacji są inni dobrzy ludzie, którzy postanowili poświęcić swój czas na działania wolontaryjne. W szczególności jest to Aleksandra Łuczak, która pełniła funkcję koordynatora wolontariatu i była związana z wieloma organizacjami pozarządowymi. Do “Centerko” dołączyła w 2015 roku.

Ponadto w “Centerko” działa Severyn Obalka, który swoją działalność w wolontariacie rozpoczął w 2018 roku. Jest tancerzem i dietetykiem. Specjalizował się w imprezach kulturalno-rozrywkowych.

Kolejna osoba to Magdalena Korczyk-Waszak, która jest coachem i doradcą w zakresie rozwoju organizacji i wzmacniania kompetencji osobistych. Z łódzkim wolontariatem jest związana od lat 90. – to ona była prekursorem regionalnego centrum wolontariatu w Łodzi. Zajmowała się popularyzacją wolontariatu zawodowego i poszukiwaniem nowych rozwiązań dla działalności społecznej. Oczywiście nie są to wszyscy członkowie “Centerko”.

Wszystkim jednak przyświeca motto ośrodka, które zostało już wcześniej przytoczone: „Pomagając innym, pomagamy sobie”.

.,.,.,.